10 NỖI SỢ CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG VÀ CÁCH HOÁ GIẢI

10 NỖI SỢ CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG?

  1. Không có nhà để bán.
  2. Không biết lựa chọn nhà nào để bán
  3. Không biết tìm khách hàng ở đâu?
  4. Không biết tiếp khách thế nào?
  5. Không biết nghe cuộc gọi đầu tiên
  6. Không biết quảng cáo nhà thế nào?
  7. Không có tiền làm quảng cáo.
  8. Không biết tư vấn thế nào?
  9. Khách đã thích mà không biết chốt nhà ra sao?
  10. Không biết sau đặt cọc, thủ tục công chứng, sang tên như thế nào?
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *